Dusharm

 
اگه يه خر ماچت کنه
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۱٠
 

اگه يه خر ماچت کنه

بهتر از اينه که يه ماچ خرت کنه

 

 
 
پاييز به ياد تو...
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۸
 
As the weather cools

And the leaves turn gold.

I want you to know

That I'm thinking of you. 
 
پند دوشارم
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٩/۸
 

يکديگر را دوست بداريد٫ اما از عشق زنجير مسازيد:
بگذاريد عشق همچون دريايی مواج ميان ساحل های جانتان در تموج و اهتزاز باشد.
جامهای يکديگر را پر کنيد اما از يک جام منوشيد.
از نان خود به يکديگر هديه دهيد اما  هر دو از يک قرص نان تناول مکنيد.
به شادمانی با هم برقصيد و آواز بخوانيد اما بگذاريد هر يک برای خود تنها باشيد.
همچون سيم های عود که هر يک در مقام خود تنها است ٫ اما همه با هم به يک آهنگ مترنمند.
دلهايتان را به هم بسپاريد اما به اسارت يکديگر ندهيد.
زيرا تنها دست زند گی است که می تواند دلهای شما را در خود نگاه دارد.
در کنار هم بايستيد اما نه بسيار نزديک:
از آنکه ستون های معبد به جدايی بار بهتر کشند ٫
و بلوط و سرو  در سايه هم به کمال رويش نرسند