Dusharm

 
A Single Rose For You
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱٢:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/٥
 


 
 
If I Were
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/۸/۳
 

If I Were

اگر بودم

If I were the sun,
I would brighten your days.
And give you love in every way.

اگر من خورشيد بودم

روزهايت را روشن مي کردم و

به هر طريقي عشق را تقديمت مي کردم

If I were the moon,
I would show you my stars.
And show you where you are in my heart.

اگر من ماه بودم

من ستارگانم را به تو نشان مي دادم

و به توجايگاهت را در قلبم نشان مي دادم

If I were the rain,
I would shower you with love.
And you would be my only love.

اگر باران بودم

بارش عشق  را بر روي تو مي ريزم

و تنها عشقم تو خواهي بود

If I were the sky,
There would always be light.
For when you are with me you brighten my life.

اگر آسمان بودم

همیشه روشن مي ماندم

و هنگامي که تو با من هستي ابرهای زندگي مرا کنار مي زني

And if I were a path,
I would show you the way to my heart
And that is where you would stay.

Akbar Nemati

اگر من يک مسير بودم

مسير قلبم را به تو نشان مي دادم

و اين جايي است که بايد برای هميشه بموني

اکبر نعمتي


 
 
تهران
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٤/٧/۳٠
 

در هفته گذشته اعلام شد که تهران يکی از ده شهر نامطلوب جهان برای سکونت شناخته شد. اما تهران جذابيت های منحصر بفردی هم دارد که در هيچ جای دنيا نظير ندارد:

 

1- تهران تنها شهری است که در آن می توانيد وسط خيابانهای آن نماز بخوانيد، وسط پارک شام بخوريد، در رستوران به ديدن مانکن های لباس های مدل جديد برويد، در تاکسی نظرات سياسی تان را بگوييد، در کوه برقصيد، اما برای ملاقات با نامزدتان بايد به يک خانه خلوت برويد.

 

2- تهران تنها شهری است که در آن دو نفر روی دوچرخه می نشينند، چهار نفر روی موتورسيکلت می نشينند، شش نفر توی ماشين می نشينند، ۲۵ نفر توی مينی بوس می نشينند و ۶۰ نفر سوار اتوبوس می شوند.

 

3- تهران تنها شهری است در دنيا که پياده ها حتما از وسط خيابان رد می شوند، اتومبيل ها حتما روی خط عابر پياده توقف می کنند و موتورسيکلت ها حتما از پياده رو عبور می کنند.

 

4- تهران تنها شهر دنياست که در آن هميشه همه چراغ ها قرمز است، اما هر کس دوست داشت از آن عبور می کند.

 

5- در تهران از همه جای ماشين ها صدا در می آيد، جز از ضبط صوت آنها.

 

6- در تهران هيچ جای زنها معلوم نيست، با اين وجود مردها به همه آن جاهايی که ديده نمی شود هم نگاه می کنند.

 

7- همه در خيابان ها و پارک ها با صدای بلند با هم حرف می زنند، جز سخنرانان که حق حرف زدن ندارند.

 

8- تهران تنها شهری است در دنيا که همه صحنه های فيلمهای بزن بزن را در خيابان های شهر می توانيد ببينيد، اما تماشای اين فيلمها در سينما ممنوع است.

 

9- مردم وقتی سوار تاکسی می شوند طرفدار براندازی هستند، وقتی به مهمانی می روند اصلاح طلب می شوند و وقتی راه پيمايی می کنند محافظه کارند و وقتی سوار موتورسيکلت می شوند راست افراطی می شوند.

 

10- رانندگی در تهران مثل سياست ايران است، هرکسی هر کاری دلش بخواهد می کند، اما همه چيز به کندی پيش می رود.

 

11- ماشين ها در کوچه های تنگ با سرعت ۷۰ کيلومتر حرکت می کنند، در خيابانها با سرعت ۲۰ کيلومتر حرکت می کنند و در بزرگراهها پارک می کنند تا راه باز شود.

 

12- و تهران تنها شهری است در دنيا که در شمال شهرمردم در سال ۲۰۰۸ ميلادی زندگی می کنند و در جنوب شهر در سال ۷۰ هجری قمری!!!!