Dusharm

 
نامه پروفسور ثبوتی خطاب به دانشجویان
نویسنده : اکبر نعمتی - ساعت ٦:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٦/٤
 

این مرد چقدر بزرگواره... پروفسور ثبوتی خطاب به دانشجویان:دانشجویان عزیزدیشب تا ساعت 3 بعد از نیمه شب ایمیل های شما را میخواندم. از همه تان به خاطر تبریک های زاد روز من و نگرانی هایی که نسبت بهاحتمال رکود در روند علمی و پژوهشی دانشگاه دارید صمیمانه سپاسگزارم. بایداذعان کنم یک نکته در نوشته هایتان تا اندازه ای پریشانم کرد و آن تکرار کلمه"تاسف" بود. مگر بار ها در جمع و غیر جمع٬ خوش بینی مرا نسبت به آینده ندیده اید که معتقدم امروزمان بهتر از دیروزمان است و دلیلی ندارد فردایمان بدتر ازامروزمان باشد. 

من که سنی پشت سر گذاشته ام و چنین می اندیشم چه دلیلی داردشما که زندگی را با تمام شکوه اش در پیش رو دارید بنشینید و به هر چیز کوچکیکه اتفاق می افتد٬و چه بسا خیر هم هست٬ تاسف بخورید. آنچه که اتفاق افتاده بی اهمیت است. یک مقاممسئول٬ مسئول زیردستش را عوض کرده و کس دیگری به جایش گذاشته است. دنیا عوض نشده است. من تنهااتاق کارم را عوض خواهم کرد و چه بسا فارغ از دغدغه های مدیریتی فرصت یاددادن و یاد گرفتن بیشتری هم خواهم داشت. الحمدلله که معارفه رئیس جدیددانشگاه انجام گرفته و انشاالله مبارک است. به همه شما توصیه می کنم اعتبارهر دانشگاه در پویائی و اعتبار هر دانشجوئی در دانشجوئی اش است. مواظب باشیداین امتیاز را از دست ندهید. کوتاه فکران و کج اندیشان در همه جا هستند و میتوانند سنگ پیش پا باشند ولی نه آن اندازه که بتوانند همه را و همه چیز راجلو بگیرند. از روز یکشنبه دوباره در زنجان خواهم بود