آموخته ام که

بنام يزدان

الهی باميد تو ، نه خلق روزگار

با یادی از استاد هما یون بنادرخشان

آموخته ام که وقتی عاشقم ، عشق در ظاهرم نيز نمايان می شود.
آموخته ام که عشق مرکب حرکت است نه مقصد حرکت .
آموخته ام که هيچ کس در نظر ما کامل نيست تا زمانی که عاشقش شويم .
آموخته ام که اين عشق است که زخم ها را شفا ميدهد ، نه زمان .
آموخته ام که تنها کسی مرا شاد ميکند ، که بمن ميگويد « تو مرا شاد کردی »
آموخته ام که گاهی مهربان بودن بسيار مهمتر از درست بودن است .
آموخته ام که مهم بودن خوبست ولی خوب بودن مهمتر است .
آموخته ام که هرگز نبايد به هديه ای که از طرف کودکی داده ميشود « نه » گفت .
آموخته ام که هميشه برای کسی که به هيچ عنوان قادر به کمکش نيستم ، دعا کنم .
آموخته ام که زندگی جديست ولی ما نياز به «دوستي» داريم که لحظه ای با او از جدی بودن دور باشيم .
اموخته ام که تنها چيزی که يک شخص ميخواهد فقط دستی است برای گرفتن دست او و قلبی برای فهميدنش.
آموخته ام که زير پوست سخت همه افراد کسی وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.
آموخته ام که خدا همه چيز را در يک روز نيافريد ، پس من چگونه ميتوانم همه چيز را در يک روز بدست آورم .
آموخته ام که چشم پوشی از حقايق آنها را تغيير نمی دهد.
آموخته ام که وقتی با کسی روبرو ميشويم ، انتظار لبخندی از سوی ما دارد.
آموخته ام که لبخند ارزانترين راهی است که ميتوان با آن نگاه را وسعت بخشيد .
آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.
آموخته ام که به چيزی که دل ندارد نبايد دل بست .
آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پيدا کردن آن .
و آموخته ام که قطره درياست ، اگر با درياست .
و آموخته ام که مهربانی ، گذشته ، صداقت و بلند نظری خصلت انسانهای انسان است.


 

مهربانی باغ سبزيست که از روزنه پنجره ها بايد ديد .
مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود.
تا بعد
با درود و بدرود

/ 2 نظر / 7 بازدید
leily_60

آفرين به استاد بنادرخشان و آموخته های زيبای او ؛ و صدآفرين به تو دوست با ذوقم!

MITRA

salam bayad ye tashakor babate matnayi ke entekhab mikonid va minevisid dashte basham ien matnam mesle baghiye fogholade ziba bood. hamishe movafagho movafagh tar bashid.