چه رنجی ...

برای کسی که می داند همه چيز در خود اوست چه رنجی می تواند بوجود آيد؟

/ 2 نظر / 28 بازدید
Moeen

سلام.بلگ قشنگی داری.موفق باشی.به بلاگ من هم يه سری بزن.ممنون.........يا حق.....

(ghazaleh(alaleh

اره ولی همه نميخواهند از اين قدرت استفاده کنند!!!