من از تو دوست من قدرداني مي کنم

div-4.gif

t-appreciate.gif

من از تو دوست من قدرداني مي کنم

mountains16.jpg

I just want to let you know

من فقط مي خوام که بدوني

That our friendship will always grow

که دوستي ما هميشه در حال رشد است

From now until the end

از حالا تا آخرش

I appreciate you my friend

AKBAR  NEMATI

من از تو دوست من قدرداني مي کنم

a_bear_with%20balloons.gif

div-4.gif

/ 1 نظر / 12 بازدید
maryam

درود / حيفم اومد رو اين يادداشت مطلبی نذارم / اگه شما بعضی چيزارو می گفتين يقيناٌ دوست خيلی بهتری بودين / شاد باشيد در پناه اورمزد