توانگری در غربت

توانگری در غربت چون در وطن بودن است

تنگدستی در وطن چون در غربت به سر بردن

/ 1 نظر / 8 بازدید
(ghazaleh(alaleh

من از وبلاگتون خيلی خوشم اومده.باز هم سر ميزنم.موفق باشيد.