تولدم مبارک

امروز روز تولدم. تولدم مبارک.04.gif

فقط يک چيز بايد بگم:

آدم وقتی به دنيا مياد گريه می کند در حالی که همه می خندند17.gif

کاری کنيد که وقتی مرديد شما لبخند بر لب داشته باشيد و ديگران گريه کنند01.gif

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
بهاره

سلام تولدت مبارک راستی نوشته قبلی خيلی خوب بود و همينطور بقيه. . . موفق باشی

بهاره

سالهای سال به خوبی و خوشی و سلامت و موفقيت بگذرونی. . .