الهی ۱۲۰ ساله بشی؟

آيا می دانيد اين دعا از کجا آمده است؟

در ايران باستان سال کبیسه وجود نداشته است .
مجموع روزهای ۳۶۶ ام هر سال کبيسه بعد از ۱۲۰ سال ۳۰ روز (معادل يکماه) است.
اين ماه، ماه مقدسی در ايران باستان بوده و هر ۱۲۰ سال کشورمان ایران یکماه غرق در جشن و سرور بوده است و پادشاهان ایرانی این ماه را جشن می گرفتند.
گفته شده است هر کس در طول عمر خود اين ماه را ببيند حتما بهشتی است و اين دعا را می کنند تا شما در طول عمر خود يکبار اين ماه را تجربه کرده باشيد و جزو بهشتيان باشيد.
متاسفانه از آیین جشن آن روزها باقی نمانده است. فقط این دعا را به کار می بریم. الهی ۱۲۰ ساله بشی! بدون اینکه معنی دقیق آنرا بدانیم.
الهی شما هم ۱۲۰ ساله شويد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
محسن

جالب بود نمي دانستم .