غروب آفتاب براي درياچه زيباست

غروب آفتاب براي درياچه زيباست. افسوس كه اين همه زحمت هميشگي نيست كوتاست.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بشو باران بريز به اين درياي بيكران، تشنه تا شود شاد اين درياي قلب شكسته

چه زيباست به خاطر تو شاد زيستن تا غروب عشق به انتظار تو نشستن،

وه چه اين غروب غم زده عاشقانه است،

نگاه كن به اين قلب شكسته كه ويرانه است

... و خلاصه چه بهتر كه غروب آفتاب لب ساحل را پشتيبان خود قرار دهم كه مي دانم دل عاشقان چه راهي را طي مي كند.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید