آسمان

آسمان چشمان آبی خداست... نگران هميشگی من و تو.

/ 1 نظر / 7 بازدید
leila

و آفتاب ؛ سخاوت خداست .گرمابخش زندگی من و تو...