پست های ارسال شده در تیر سال 1382

وطن

توانگری در غربت چون در وطن بودن است. تنگدستی در وطن چون در غربت به سر بردن!
/ 0 نظر / 22 بازدید