رزی برای دوست من

t-rosefriend.gif

رزی برای دوست من

rose-pink.gif

Thank you for sending me little things
To make me think, laugh or smile.
For when I am down, it picks me up
If only for a while.

سپاسگذارم برای چیزهای کوچکی که به من می دی تا فکر کنم بخندم و لبخند بزنم

برای وقتی که من ناراحتم و تو  حتی برای یک لحظه دستم را می گیری

 

bluerose.gif

That is why friends are so dear,
Just because they care for you.
And you know they're there with a listening ear
Or to take away the blues.

همینه دلیله اینکه دوستان چقدر عزیز هستند

فقط به خاطر اینکه آنها دلواپس شما هستند

و می دونی، که اونها با گوشی برای شنیدن اونجا هستند

و یا اونجا هستند تا غمها را از تو دور کنند 

bluerose.gif

And I give thanks for all the friends
The good Lord sends my way
For He knows we all need some cheer
Each and every day.

و من از همه دوستان سپاسگذارم

پروردگار خوب و مهربان راه را برایم مشخص کرده است

او می داند که ما هر روز و همیشه نیازمند شادی و خوشی هستیم

bluerose.gif

So to all my wonderful friends,
I send my love to you
Because I know that you're my friend
Forever, through and true.

پس من به تمامی دوستان شگفت آورم صمیمانه ترین عشق را ارسال می کنم

چون می دونم شما دوست منی برای همیشه و سراسر عمر یک دوست واقعی هیستی

rose5.jpg

So take this rose, my special friend,
And hold it close to your heart
And always remember me, your friend,
And we'll never be apart.

پس این گل رز را پیشکش دوست ویژه ام می کنم

و آن را در کنار قلبت نگاه دار

و همیشه مرا بخاطر داشته باش دوست خودت را

و ما هرگز جدا نخواهیم شد

Thank you for being my friend.

Akbar Nemati

سپاسگذارم که دوست من هستی

اکبر نعمتی

/ 3 نظر / 16 بازدید
maryam

سلام و درود / خيلی وقته ازت بی خبرم / هر جا هستی شاد باشی/ دلم برای نوشته هات خيلی تنگ شده بود

saye

دستانم را بگير و ببين که سرخی رز از برای چيست...

maryam azimi

سلام دوست باسلیقه من تمام textهات عالی است.