زندگی بدون دوستی

t-without.gif

زندگي بدون دوستي

Life without friendship....
is like the dawn without the sun.

زندگي بدون دوستي

مثل سپيده بدون خورشيد است

mallard_sun_md_wht.gif

Life without friendship....
is like the sky without the moon
when the evening has begun.

زندگي بدون دوستي

مثل آسمان شب بدون ماه است

moon_palms_md_wht.gif

Life without friendship....
is like a rose without rain.

زندگي بدون دوستي مثل رزي بدون باران است

roses_opening_md_wht.gif

Life without friendship....
just wouldn't be the same.

زندگي بدون دوستي

فقط  يكنواخت نخواهد بود

Life without friendship....
is like a ship without a sea.

زندكي بدون دوستي

مثل كشتي بدون درياست

gallion_side_md_wht.gif

Life without friendship....
just could not be
without a friend like you for me.

زندگي بدون دوستي نمي تونه وجود داشته باشه

بدون دوستي مثل تو براي من

johnny_and_stacy_see_sawing_md_wht.gif

I Cannot Imagine Life Without Your Friendship!

Akbar Nemati

نمي تونم زندگي بدون دوستي را تصور كنم

/ 2 نظر / 25 بازدید
leyli

akheyyy..salm..khoofy?mercy behem sar zady azizam..matne zibayi ham baram nevshet boodi..mamnoonam..hatman avzieye goosham nigahesh midaram.. kheily banamk bood matnetoon rajeb doosty:)..bazham behm sar bezanin.,.ghroboonetoon beram..leyli

ملیکا

خوش حال می شم به منم سر بزنی