عشق با يک لبخند شروع می شود


عشق با يک لبخند شروع می شود و با يک بوسه رشد می کند و با يک اشک تمام می شود. دوست خوب سخت به دست می یاد و سخت تر از دست می ره ولی هرگز فراموش نمی شه حتی اگر بخواهی!!! دوست خوب مثل  ستاره می مونه تو هميشه اونو نمی بينی اما می دونی که هميشه هست حتی وقتی که خوابی!!! سخت ترين چيز اينه که ببينی کسی رو که خيلی دوست داری ديگری را دوست دارد. برای کسی که برای تو گريه نمی کنه اشک نريز از کجا می دونی همونی که يه روز اشکاتو پاک می کرد يروز خودش دليل اشکای روی صورتت باشه.آدمهای زيادی تو زندگيت ميان و می رن! اما دوست خوب جاش هميشه تو قلبته!

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
leila

سلام ؛متن قشنگی بود ولی به نظر من هيچ چيز برای يک عاشق قشنگ تر از اين نيست که معشوقش به خواسته های خودش رسيده باشه ؛حتی اگر رسيدن به اونها معشوق رو از عاشق جدا کنه....به هر حال موفق باشی.