نماد کوروش راهي موزه مي شود؟

انتقال انسان بالدار به موزه در دستور کار شوراي راهبردي قرار گرفت. اين شورا قصد دارد مهمترين نماد کوروش در پاسارگاد را به عنوان اثري منحصر به فرد راهي موزه کند.
«حسن راه ساز»، متخصص مرمت سنگ در تخت جمشيد با اشاره به درج برخي اخبار مبني بر وضعيت بحراني مجسمه نقش برجسته انسان بالدار در پاسارگاد گفت: «اين اخبار حاکي از آن است که انسان بالدار به علت تخريب و رطوبت زدگي راهي موزه مي شود. در حالي که اگر انسان بالدار با عکس هاي دهه 40 مقايسه شود، مي بينند که در چه وضعيت بهتري به سر مي برد.»
مجسمه نقش برجسته انسان بالدار يکي از منحصر به فرد ترين آثار باستاني ايران است. اين اثر در کاخ بارعام پاسارگاد واقع شده و برخي معتقدند انسان بالدار همان تصوير کوروش است که به شکل نماديني روي سنگ حک شده است.
راه ساز با اشاره به شيوه هاي حفاظت از انسان بالدار گفت: «از اوايل سال هاي دهه 70 انسان بالدار زير پوشش سقف قرار گرفت و همه ساله مرمت هاي متعددي روي بدنه آن انجام گرفته است. از جمله اين مرمت ها گل سنگ زدايي بود که امروز باعث شده تا انسان بالدار از اين معضل بزرگ بناهاي سنگي در امان باشد.»
از مدت ها پيش نفوذ رطوبت ناشي از باران و رطوبت موجود در هوا به داخل سنگ هاي انسان بالدار باعث فرسايش و تخريب آن شده است. اين تخريب ها به مرور زمان و با قرار گرفتن اين مجسمه در معرض باد و باران و هواي وحشي پاسارگاد بيشتر شده است به همين علت کارشناسان تشخيص داده اند که ديگر جاي انسان بالدار در پاسارگاد نيست.
راه ساز در اين باره گفت: «مسائل حفاظتي انسان بالدار غير قابل حل نيست و مي توان در همان هواي آزاد نيز از آن به خوبي محافظت کرد. در صورتي که انسان بالدار به موزه برود مي تواند مورد حفاظت بيشتري قرار گيرد اما اين اثر مهمترين نماد کورورش در پاسارگاد است و نمي توان به راحتي آن را جابجا کرد.»
طبق آيين نامه هاي جديد مرمتي انتقال يك اثر از مكان اصلي خود اشتباه است اما شرايط فعلي انسان بالدار ايجاب مي كند كه به موزه منتقل شود. در صورت انتقال انسان بالدار به موزه، مولاژي از اين اثر جايگزين آن مي شود.
راه ساز با اشاره به وضعيت فعلي انسان بالدار در پاسارگاد گفت: «پوشش سقفي انسان بالدار مانع از آن مي شود تا بارش برف و باران روي نقش برجسته بنشيند. بزرگترين معضل اين مجسمه بادهاي وحشي پاسارگاد است که مي توان براي آن نيز موانعي به وجود آورد.»
رفتن انسان بالدار به داخل موزه بهترين راه حل نگهداري از آن در شرايط فعلي است. در آنجا مي توان با فراهم كردن ميزان گرمي و سردي محيط مانع از گسترش رطوبت در سنگ هاي اين مجسمه شد.
انسان بالدار يكي از منحصر به فرد ترين آثار دوره هخامنشي است. اين نقش برجسته در زمان كوروش كبير در مجموعه پاسارگاد ساخته شد و امروز نمادي از بزرگترين امپراتوري ايران را نشان مي دهد.

Cyrus Relief, in Pasargadae

/ 2 نظر / 56 بازدید
misagh

برای جلوگيری از اين اقدام ضد فرهنگی دست ياری همه ی ايرانيان را می فشاريم.آبگيری سد سيوند يک فاجعه ی ملی است. مبلاگ زيبايی داريد خوشحال می شم تبادل لينک داشته باشيم. با تشکر

misagh

برای جلوگيری از اين اقدام ضد فرهنگی دست ياری همه ی ايرانيان را می فشاريم.آبگيری سد سيوند يک فاجعه ی ملی است. مبلاگ زيبايی داريد خوشحال می شم تبادل لينک داشته باشيم. با تشکر