دوستی برای همیشه

t-friendsforever.gif

دوستی برای همیشه

mtrainier.jpg


You brighten my day
Help me choose the right way
You are my friend
You lend me your hand
Help me understand
You are my friend

تو روز مرا روشن کردی

کمک کردی تا راه درست را انتخاب کنم

تو دوست منی

تو دستم را گرفتی و کمکم کردی تا بفهمم که دوستمی

 

And when my skys
Are cloudy and grey
You know
just what to say

و وقتی آسمان من ابری و خاکستری است

تو فقط میدونی که چی باید بگی

'Cause we're friends
Friends Forever
And we're singing along
yes we're friends, friends
and we'll stay together
I know that's how we belong

چون که ما با هم دوستیم دوستانی برای همیشه

و در طول دوستیمان آواز می خوانیم

آری ما دوستیم و دوستیم

و ما با یکدیگر خواهیم بود

من می دونم که چطور بهم تعلق داریم

You're there in good times and bad
When I'm happy or sad
You are my friend

تو در زمانهای خوب و بد اونجایی

زمانی که من خوشحالم و یا ناراحت تو دوست منی

I depend upon you
And I'll be there for you too
You are my friend

من به تو اعتماد دارم و من هم آنجا برای تو خواهم بود

تو دوست منی

And when the years
someday make us part
you'll stay
within my heart

و وقتی سالها می گذرد و روزی می رسد که ما به ناچار باید جدا شویم

تو در قلب من باقی خواهی ماند

'Cause we're friends, friends forever
And we're signing along
Yes we're friends, friends
And we'll stay together
I know that's how we belong

چون که ما با هم دوستیم دوستانی برای همیشه

و در طول دوستیمان آواز می خوانیم

آری ما دوستیم و دوستیم

و ما با یکدیگر خواهیم بود

من می دونم که چطور بهم تعلق داریم

There are no words I can say
To you for thanks I should pay
For being my FRIEND

Akbar Nemati

هیچ کلمه ای نیست تا بر زبان آورم

تا از تو تشکر کنم برای اینکه دوست منی

اکبر نعمتی

butterfly2.gif

/ 4 نظر / 16 بازدید
saye

دوستی نيز گل است مثل نيلوفر و ناز .. شاخه ی ترد و لطيفی دارد..بی گمان سنگدل است آنکه روا ميدارد..شاخه ی ترد و لطيفش را دانسته بيازارد...

maryam

من گمان می کردم دوستی همچون سروی سرسبز چهار فصلش همه آراستگی است / من چه می دانستم هیبت باد زمستانی هست / من چه می دانستم سبزه می پژمرد از بی آبی /من چه می دانستم سبزه يخ می زند از سردی دی / من چه می دانستم دل هر کس دل نيست / قلب ها ز آهن و سنگ قلب ها بی خبر از عاطفه اند

saeed*pesardayi*

dosti behtarin va tanah tarin hadesye khosh zendegi

Negar

متن انگليسيش خيلی قشنگتر از ترجمه ی فارسيش هست.در مجموع خیلی ناز بود.