دوست واقعی

If you should die
before me, ask if you
could bring a friend.

-- Stone Temple Pilots

اگر تو خواستی قبل از من بميری

بهم بگو که می خوای يه دوست رو هم همراه خودت ببری يا نه .

 

 

If you live to be a hundred,
I want to live to be
a hundred minus one day,
so I never have to live
without you.

-- Winnie the Pooh

اگر می خوای صد سال زندگی کنی

من می خوام يه روز کمتر از صد سال زندگی کنم

چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.

 

/ 2 نظر / 26 بازدید
روزبه

خوشم اومد..عشق رو دوست دارم...با اينکه عاشق نيستم...روزبه

روزبه

عزيزم به روز شدم...روزبه