به ياد تو

Thinking of You

به ياد تو

Wherever you may go in life
Whatever you may do
Know that I'll always miss you
And I'll be thinking of you

هرجايي ميري هرکاري مي کني

مي دونستي که من هميشه دلم برات تنگ مي شه؟

و من به تو فکر مي کنم

Whether your life is happy
Or you are feeling blue
Please remember our friendship
And remember I'm thinking of you

خواه شاد باشي خواه ناراحت

دوستي مون رو به خاطر داشته باش

و به خاطر داشته باش که به تو فکر مي کنم

Wherever the road may take you
Whatever you're going through
You'll always remain here in my heart
Because I'm always thinking of you
هر جاي مسير که باشي

هر چقدر سراسر اون رو طي کرده باشي

تو هميشه اينجايي تو قلب من


So try to think of me, my friend
And the friendship that we knew
And know forever in my heart
I'll always be thinking of you

پس سعي کن به من فکر کني دوست من

و دوستي که به اون اعتقاد داشتيم و داريم

که هميشه در قلب مني و من هميشه به تو فکر مي کنم

/ 4 نظر / 13 بازدید
مريم

خوبه اما واسه كيه !

shrek

دوست داری مال تو باش؟مريم خانوم

مرجان

جالب و زيبا دوست من...مثل هميشه...

hack4u2

سلام / گروه نرم افزای hack4u2 با افتخار نرم افزار ضد فيلتر قدرتمند خود را به شما معرفی ميکند . برای دانلود به وبلاگ www.hack4u2.persianblog.ir وارد شويد . در صورت مشکل در دانلود لطفا چند ساعت بعد دوباره اقدام کنيد يا به لينک بعدی در وبلاگ مراجعه کنيد .