موش

موش ازشكاف ديوار سرك كشيد تا ببيند اين همه سروصدا براي چيست . مرد مزرعه دار تازه از شهر رسيده بود و بسته اي با خود آورده بود و زنش با خوشحالي مشغول باز كردن بسته بود.

موش لب هايش را ليسيد و با خود گفت :« كاش يك غذاي حسابي باشد

اما همين كه بسته را باز كردند ، از ترس تمام بدنش به لرزه افتاد؛ چون صاحب مزرعه يك تله موش خريده بود.

موش با سرعت به مزرعه برگشت تا اين خبر جديد را به همه ي حيوانات بدهد . او به هركسي كه مي رسيد ، مي گفت :« توي مزرعه يك تله موش آورده اند، صاحب مزرعه يك تله موش خريده است . . . »

مرغ با شنيدن اين خبر بال هايش را تكان داد و گفت : « آقاي موش ، برايت متأسفم . از اين به بعد خيلي بايد مواظب خودت باشي ، به هر حال من كاري به تله موش ندارم ، تله موش هم ربطي به من ندارد

ميش وقتي خبر تله موش را شنيد ، صداي بلند سرداد و گفت : «آقاي موش من فقط مي توانم دعايت كنم كه توي تله نيفتي ، چون خودت خوب مي داني كه تله موش به من ربطي ندارد. مطمئن باش كه دعاي من پشت و پناه تو خواهد بود

موش كه از حيوانات مزرعه انتظار همدردي داشت ، به سراغ گاو رفت. اما گاو هم با شنيدن خبر ، سري تكان داد و گفت : « من كه تا حالا نديده ام يك گاوي توي تله موش بيفتد.!» او اين را گفت و زير لب خنده اي كرد ودوباره مشغول چريدن شد.

سرانجام ، موش نااميد از همه جا به سوراخ خودش برگشت و در اين فكر بود كه اگر روزي در تله موش بيفتد ، چه مي شود؟

در نيمه هاي همان شب ، صداي شديد به هم خوردن چيزي در خانه پيچيد. زن مزرعه دار بلافاصله بلند شد و به سوي انباري رفت تا موش را كه در تله افتاده بود، ببيند.

او در تاريكي متوجه نشد كه آنچه در تله موش تقلا مي كرده ، موش نبود ، بلكه يك مار خطرناكي بود كه دمش در تله گير كرده بود . همين كه زن به تله موش نزديك شد ، مار پايش را نيش زد و صداي جيغ و فريادش به هوا بلند شد. صاحب مزرعه با شنيدن صداي جيغ از خواب پريد و به طرف صدا رفت ، وقتي زنش را در اين حال ديد او را فوراً به بيمارستان رساند. بعد از چند روز ، حال وي بهتر شد. اما روزي كه به خانه برگشت ، هنوز تب داشت . زن همسايه كه به عيادت بيمار آمده بود ، گفت :« براي تقويت بيمار و قطع شدن تب او هيچ غذايي مثل سوپ مرغ نيست

مرد مزرعه دار كه زنش را خيلي دوست داشت فوراً به سراغ مرغ رفت و ساعتي بعد بوي خوش سوپ مرغ در خانه پيچيد.

اما هرچه صبر كردند ، تب بيمار قطع نشد. بستگان او شب و روز به خانه آن ها رفت و آمد مي كردند تا جوياي سلامتي او شوند. براي همين مرد مزرعه دار مجبور شد ، ميش را هم قرباني كند تا باگوشت آن براي ميهمانان عزيزش غذا بپزد.

روزها مي گذشت و حال زن مزرعه دار هر روز بدتر مي شد . تا اين كه يك روز صبح ، در حالي كه از درد به خود مي پيچيد ، از دنيا رفت و خبر مردن او خيلي زود در روستا پيچيد. افراد زيادي در مراسم خاك سپاري او شركت كردند. بنابراين ، مرد مزرعه دار مجبور شد ، از گاوش هم بگذرد و غذاي مفصلي براي ميهمانان دور و نزديك تدارك ببيند.

حالا ، موش به تنهايي در مزرعه مي گرديد و به حيوانان زبان بسته اي فكر مي كرد كه كاري به كار تله موش نداشتند!

نتيجه ي اخلاقي : اگر شنيدي مشكلي براي كسي پيش آمده است و ربطيهم به تو ندارد ، كمي بيشتر فكر كن. شايد خيلي هم بي ربط نباشد!

 

/ 8 نظر / 69 بازدید
محمد

متن فوق العاده ای بود. انتخابی قشنگ. به ما هم سر بزن

توت فرنگی

سلام. عجب داستان قشنگی بود. کاش هيچ کسی مرگ رو فقط برای همسايه نخواد. قلمت هميشه سبز باد.

vania

that was grate

شاهد

سلام دوست خو بم ديگري شما را به خاطر تنهايي تان كمك كند . وفرد متقابل هم همين را مي خواهد . طبيعتا دو فرد گدا و نيازمند نمي توانند به يكديگر كمك كنند وبزودي درك خواهند كرد كه گدايي كردن از يك گدا فقط نياز را چند برابر مي كند. بزرگي مي فرمايند:دوستي دو جور است يكي دوستي كه شما در آن يك نيازمند وگدا هستيد واحتياج داريد كه پس هر دو خسته وعصباني خواهند شد وفكر مي كنند كه فريب خورده اند ولي در حقيقت هيچ كس ديگري را فريب نداده است. نوع ديگر دوستي كيفيتي كاملا متفاوت دارد اين به خاطر نياز نياز نيست بلكه به خاطر اين است كه شما به قدري پروغني هستيد كه مي خواهيد با شخص ديگري شريك شويد وبه علت اين شراكت نوع جديدي شادي وسرور وارد زندگي شما مي شود كه قبلا هرگز آنرا تجربه اش نكرده ايد وديگر به دنبال وابستگي به كسي نيستيد. بلكه با هستي وتغييرات زندگي جريان مي يابيد وبراي شما اهميتي ندارد اين كيفيت را با چه كسي شريك مي شويد. وچون شما پروغني هستيد مي خواهيد با ديگران شريك شويد وهركس كه به شما نزديك شود شما اورا سهيم مي كنيد واين شراكت خود علت سرور وحال خوش شما مي شود

شهاب اسمانی

با سلام از اينکه هنوز به ادبيات ايرانی خودت مينازی به تو افتخار ميکنم

nafise

WoW! kheil vaght bood inja nayoomade boodam , cheghadr jaleb bood

سلام؛ این آموزش کاملاً به درد شما می خورد. استفاده کنید و منتظر ممطالب جدیدتر آن نیز باشید. http://samaei.blogfa.com/cat-23.aspx

ايدا

سلام من تازه دارم نجوم ياد می گيرم