لبخند يک دوست

t_a_friends_smile.gif

لبخند يک دوست

doll_smile.gif

When everything's gone wrong today,
And no one reacts to anything you say, وقتي که همه کارهاي امروزت خراب می شه و هيچکس به حرفاي تو عکس العمل نشون نميده   smiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gif And no matter how much you scream and cry,
the world seems to be passing you by, اهميتی نداره که چقدر جيغ ميکشی و گريه می کني به نظر می رسه که دنیا می خواد تورا فنا کند smiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gif And no one seems to notice or care,
that you're trying to be heard over despair... و کسي توجهي نداره و دلواپست نيست که تو منتظر شنيدن چيزي بالاتر از نا اميدي هستي smiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gif Then on one face a smile shines through,
a smile that knows and cares about you; و بعد در چهره اي لبخندي مي درخشد لبخندي که آشنا و متوجه تو است smiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gifsmiley_wavebye.gif A smile with love and joy to lend,
on a face you recognize as your true friend. لبخندي با عشق و سرور برای  ياري تو بر روي چهره اي که تو به عنوان دوست واقعي مي شناسيش Have A Wonderful Day! روز شگفت انگيزي داشته باشي
(You're my reason to smile.) Akbar Nemati تنها دليل لبخند من تو هستي اکبر نعمتي  

smiley_lg_wht.gif

/ 2 نظر / 14 بازدید
Bardia

با درود به شما. مطلب شما را درباره ی فيلم تروا خواندم. سری به بنده بزندی درباره ی ايران باستان است. اگر فيلم الکسندر راديه ايد درنوشته ی ۱۲ بهمن بنده نقدی درباره ی اين فيلم هست. آخرين نوشته ی بنده درباره ی خشايارشا است.

ladan

سلام وبلاگت جالبه